Логин

Пароль

Регистрация    

Варіант для усіх покупців.

 

Одержувач (далі покупець), діючи як уповноважена особа, ставлячи свій підпис, і печатку (штамп), схвалює прийом товару зазначеного вище  й умови договору викладеного нижче.

 

Договір поставки №__________ від «____»____________200_р.

 

Постачальник: Найменування нашого підприємства  адреса, р/с, ОКПО

Покупець: Найменування клієнта повністю, адреса,  р/с, ОКПО (або ИНН)

 

1.        Постачальник зобов'язується передати у власність Покупцеві у встановлений строк товар, а Покупець зобов'язується приймати товар і сплатити за нього певну грошову суму.

2.        Товар передається партіями, на підставі заявок Покупця, транспортом Постачальника, за ціною, погодженої сторонами.

3.        Претензії по кількості і якості продукції приймаються під час прийому-передачі продукції.

4.        Покупець оплачує товар на умовах відстрочення платежу на строк не більше 5 (п'яти) банківських днів з моменту одержання товару. Оплата провадиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

5.        За недотримання строків оплати товару згідно п.4 договору, Покупець сплачує Постачальникові неустойку (пеню) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу від суми невнесеного платежу.

6.        При простроченні оплати вартості товару більше 2-х днів після настання строку оплати, передбаченого п. 4 Покупець оплачує Постачальникові додатковий штраф у розмірі 2% від вартості неоплаченого товару за кожний день прострочення. Даний штраф Покупець сплачує шляхом одержання, без попереднього повідомлення від Постачальника, продукції за цінами іншої категорії (більше високої) на суму додаткового штрафу, що утворився в Покупця у зв'язку з несвоєчасною оплатою отриманої продукції. Після оплати даного штрафу відпуск продукції Покупцеві провадиться за колишніми цінами.

7.        У випадку передачі Покупцем торговому представникові Постачальника готівкових коштів у розрахунок за товар, Постачальник не несе відповідальності за схоронність переданих коштів.

8.        Покупець зобов'язаний засвідчити постачання підписом відповідальної особи з накладенням печатки (штампу) Покупця в супровідних документах або вказівкою паспортних даних Покупця у випадку, якщо він є приватним підприємцем – суб'єктом підприємницької діяльності, що працює без печатки.

9.        Даний договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами й діє до його повного виконання, складений у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному екземплярі для кожної із сторін.

10.     Постачальник сплачує податок на прибуток на загальній підставі у відповідності зі ст.10 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства».

 

_____________________ Постачальник                                                                        ______________________Покупець

 

 

 

Варіант для усіх покупців України до 01.08.2008 р.

 

Одержувач (далі покупець), діючи як уповноважена особа, ставлячи свій підпис, і печатку (штамп), схвалює прийом товару зазначеного вище  й умови договору викладеного нижче.

 

Договір поставки №__________ від «____»____________200_р.

 

Постачальник: Найменування нашого підприємства  адреса, р/с, ОКПО

Покупець: Найменування клієнта повністю, адреса,  р/с, ОКПО (або ИНН)

 

1.        Постачальник зобов'язується передати у власність Покупцеві у встановлений строк товар, а Покупець зобов'язується приймати товар і сплатити за нього певну грошову суму.

2.        Товар передається партіями, на підставі заявок Покупця, транспортом Постачальника, за ціною, погодженої сторонами.

3.        Претензії по кількості і якості продукції приймаються під час прийому-передачі продукції.

4.        Покупець оплачує товар на умовах відстрочення платежу на строк не більше 5 (п'яти) банківських днів з моменту одержання товару. Оплата провадиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

5.        За недотримання строків оплати товару згідно п.4 договору, Покупець сплачує Постачальникові неустойку (пеню) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу від суми невнесеного платежу.

6.        У випадку передачі Покупцем торговому представникові Постачальника готівкових коштів у розрахунок за товар, Постачальник не несе відповідальності за схоронність переданих коштів.

7.        Покупець зобов'язаний засвідчити постачання підписом відповідальної особи з накладенням печатки (штампу) Покупця в супровідних документах або вказівкою паспортних даних Покупця у випадку, якщо він є приватним підприємцем – суб'єктом підприємницької діяльності, що працює без печатки.

8.        Даний договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами й діє до його повного виконання, складений у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному екземплярі для кожної із сторін.

9.        Постачальник сплачує податок на прибуток на загальній підставі у відповідності зі ст.10 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства».

 

_____________________ Постачальник                                                                        ______________________Покупець